E - R    7.30 - 18.00


Tartu Kesklinna Perearstikeskus on Tartu linna suurim perearstikeskus ning koostöös samas majas tegutsevate teiste perearstipraksistega moodustame tegusa Gildi Tervisekeskuse.
Gildi Tervisekeskus 20 perearstipraksisega teenindab üle 35 000 patsiendi Tartu linnas.


Samas majas asub eriarstiabi ning med.tugiteenuseid pakkuv Tartu Linna Polikliinik, taastusravikabinetid, röntgen, ultraheli, Synlab meditsiinilabor, apteek.

Avatud on jalaravikabinet ning pakume Dermtesti võimalust.Perearsti nimistusse registreerimise avaldus:
 PDF  DOCX  ODT

Avalduse võite saata digiallkirjastatult info@tlpak.ee või tuua prindituna registratuuri.


Registratuur:
7 441 372
7 423 507
Koduvisiidid E-R: 8 - 12
Kojukutsed:
7 423 627
Koduõendus:
7 423 442

Perearst Marika Plaks OÜ:
7 423 083
Perearst Sirje Saarniit OÜ:
7 441 869
Perearst Maire Nirk OÜ:
7 423 484
Lea Miidla-Leitu OÜ:
7 441 413 Haigekassa infotelefon 16363
 Perearsti nõuandetelefon (24h) 1220
 Mürgistusteabekeskuse infoliin (24h) 16662